Succesvol ondernemen

050legal maakt succesvol ondernemen mogelijk. Bijna niets is leuker binnen het ondernemerschap dan de kick om opdrachten binnen te halen en het fijne gevoel om goed werk af te leveren. Helaas gebeurt het te vaak dat ondernemers niet aan verwachtingsmanagement doen. ‘Ach, we kennen elkaar van netwerkmeetings. Dus dat komt wel goed.’ of deze ‘Onze kinderen zitten op dezelfde voetbalvereniging, dus ik kom haar geregeld tegen’.  

Maar wat mogen partijen over en weer van elkaar verwachten? Wie is waarvoor verantwoordelijk? Hoe kan je jouw financiële risico’s beperken? Wat te doen als de samenwerking stagneert?

Algemene voorwaarden én een goede overeenkomst is de juridische fundering van ieder bedrijf. 050legal helpt je graag met het opbouwen van een solide basis voor je onderneming.

Beperk jouw financiële risico’s en laat Marjolijn jouw offertetraject opzetten die geheel aansluit op jouw bedrijfsvoering.

“Met algemene voorwaarden geef je jezelf en je klanten zekerheid.”

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden in Jip & Marjo taal

Wat dacht je van algemene voorwaarden in duidelijke en heldere taal? Je hebt immers niets te verbergen, dus waarom onnodig moeilijk taalgebruik hanteren? Of wat denk je van algemene voorwaarden die in lijn liggen met je bedrijfsidentiteit?   

Marjolijn schrijft jouw algemene voorwaarden in begrijpelijk taal daar waar mogelijk is. Feit blijft dat sommige juridische zinsneden dusdanig geformuleerd dienen te worden anders verliezen ze hun context. 

Wil je meer over de Jip & Marjo voorwaarden, mail mij dan rustig. Ik denk graag met je mee.

Algemene voorwaarden scannen

Je hebt al algemene voorwaarden, maar je vraagt je af of deze nog up to date zijn omdat je ze zelf hebt opgesteld of omdat het langer dan een jaar geleden is dat ze zijn opgesteld. Laat 050legal je voorwaarden daarom scannen. Je ontvangt een rapportje met daarin alle bevindingen die je vervolgens zelf kan implementeren dan wel door 050legal kan laten doen.

Veelgestelde vragen

Staat je vraag er niet tussen, neem dan contact op via het contactformulier.

Wat zijn algemene voorwaarden?

De wet definieert in artikel 6:231 sub a BW het begrip algemene voorwaarden als volgt:

‘een of meer bedingen die zijn opgesteld teneinde in een aantal overeenkomsten te worden opgenomen, met uitzonderingen van bedingen die de kern van de prestaties aangeven, voor zover deze laatstgenoemde bedingen duidelijk en begrijpelijk zijn geformuleerd.’

Vervolgens wordt in sub b uitgelegd dat degene die de algemene voorwaarden hanteert de gebruiker heet en degene die door ondertekening van een geschrift of op andere wijze de gelding van algemene voorwaarden heeft aanvaard de wederpartij is.

Een belangrijke ‘voorwaarde’ bij het hanteren van algemene voorwaarden is dat er geen kernbedingen (kern van de prestatie) in mogen staan. Dat betekent dat alleen randvoorwaarden in de algemene voorwaarden verwerkt mogen worden. Denk aan betalingstermijnen, aansprakelijkheidsbeding, garantiebepalingen etc. Zaken als prijs, product, hoeveelheden, kwaliteit etc. word